مروری بر سنتز، بررسی خواص و کاربرد مواد رنگزای پیشرفته نفتالیمیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، کاشان

2 استاد، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

/amnc.2012.1.2.2

چکیده

 نفتالیمیدها ترکیباتی هستند که در طی انجام واکنش‌های شیمیایی استاندارد اکسایش و ایمیددار کردن از آسنفتین و مشتقات آن بدست می‌آیند.  برخی از مشتقات نفتالیمیدها بعنوان مواد رنگزا در رنگ کردن مواد پلیمری و رنگرزی الیاف نساجی معرفی شده‌اند و برخی دیگر بعنوان مواد درخشان کننده فلورسنتی،  مواد رنگزای فلورسنتی و مواد حسگر مورد مصرف قرار گرفته‌اند. مواد رنگزای نفتالیمیدی عموما دارای قدرت رنگی زیاد، درخشندگی بالا و خواص ثباتی خوبی هستند. حضور گروه‌های شیمیایی مختلف بر روی ساختار شیمیایی مواد رنگزای نفتالیمیدی خواص رنگ کنندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده و ویژگی‌های متنوعی را ایجاد می‌کنند. به همین دلیل تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه سنتز،  خواص رنگرزی و کاربرد مواد رنگزای نفتالیمیدی صورت گرفته و مقالات متعددی به چاپ رسیده است.  این مقاله در نظر دارد که تقریبا  تمام مواد رنگزای نفتالیمیدی که تاکنون سنتز شده‌اند را مشخص نموده و به بررسی خواص و کاربرد های متنوع آنها بپردازد
 

کلیدواژه‌ها