تأثیر محتوای روی بر مقاومت به خوردگی سیستمهای پوششهای پودری هیبرید اپوکسی پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی صنایع رنگ دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب، تهران

3 گروه پژوهشی رزین و افزودنیها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

4 گروه خوردگی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

5 شرکت رنگسازی باژاک، تهران

/amnc.2012.1.2.6

چکیده

  پوشش‌ها بر پایه روی به دو روش قادرند مقاومت به خوردگی سطوح آهنی را افزایش دهند؛ این روش‌ها عبارتند از قابلیت محافظت کاتدی و سازوکار سدکنندگی که این موارد بخوبی به روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) قابل بررسی می‌باشند. در این تحقیق پوشش‌های پودری بر پایه اپوکسی-پلی استر که محتوی مقادیر 0، 20، 40 و 60%  وزنی  پودر روی بودند بر روی صفحه‌های کربن استیل و با استفاده از روش پاشش الکترواستاتیک کرونا اعمال شدند. عملکرد این پوشش‌ها به کمک آزمون امپدانس الکتروشیمیایی و مه‌نمکی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. حضور روی با درصدهای مختلف در بهبود پوشش پودری اپوکسی- پلی استر تاثیر داشته و نمونه حاوی 40% روی مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به سایر نمونه‌ها از خود نشان داد. همچنین براساس بررسی‌های انجام شده ثابت شد که سازوکار حفاظت نیز از نوع سدکنندگی است . پوشش حاوی60%  وزنی روی بدترین عملکرد را نسبت به سایر نمونه‌ها حتی نسبت به نمونه شاهد از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها