بررسی پارامترهای موثر برچگالی نانو لوله های کربنی عمودی سنتز شده به روش CVD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه لایه های نازک، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

/amnc.2012.2.7.3

چکیده

در این پژوهش سنتز نانولوله های کربنی با استفاده از هیدروکربن اتانول و ساختار ساندویچی و آلومینیوم / کبالت / آلومینیوم با ضخامت ۱ نانومتر از کبالت به عنوان کاتالیست به روش رسوب بخار شیمیایی CVD انجام گرفت. تاثیر زیر لایه، جریان اتانول و زمان سنتز بر چگالی و ساختار نانولوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر SEM رشد چگالی پایینی از نانولوله های کربنی با ساختارهای اسپاگتی مانند و همچنین آمورف های کربنی روی زیر لایه های شیشه و مس نشان میدهد. چگالی نانولوله های کربنی روی زیر لایه های سیلیس و کوارتز افزایش یافت و ساختارهای عمودی از نانولوله های کربنی مشاهده شد. با کاهش و افزایش جریان اتانول از مقدار بهینه (sccm 8/0)، چگالی نانو لوله های سنتز شده کاهش یافت و با افزایش زمان سنتز در جریان بهینه اتانول، چگالی نانولوله های کربنی عمودی روی زیر لایه های سیلیس و کوارتز افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها