دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، اسفند 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر نوع افزودنی و پرکننده بر برخی خواص پوشش های ترافیکی آب پایه نانوکامپوزیتی

صفحه 445-454

/amnc.2012.2.7.1

شهلا پازکی فرد؛ مجتبی میرعابدینی؛ منوچهر خراسانی؛ رویا هاشمی نسب


سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

صفحه 474-479

/amnc.2012.2.7.4

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی