دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، آذر 1392 
بررسی اثر PH محلول بر ویژگی های پوشش تبدیلی بر پایه زیرکونیوم برای زمینه ی فولاد گالوانیزه

صفحه 395-402

/amnc.2013.2.6.3

محدثه سرای لو؛ ریحانه محمدحسینی؛ علی اصغر سرابی؛ حسین عیوض محمدلو


سنتز دو ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین و بررسی خواص فتوولتایی آنها

صفحه 420-426

/amnc.2013.2.6.6

مژگان حسین نژاد؛ کمال الدین قرنجیگ؛ سیامک مرادیان