نویسنده = احمد موسوی شوشتری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شکل گیری نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی چندنازله

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 799-808

کمیل نصوری؛ کمال دوستدار؛ احمد موسوی شوشتری


2. تولید نانوالیاف پوسته مغزی تغییر فاز دهنده سلولز استات پلی اتیلن گلایکول برای ذخیره سازی انرژی حرارتی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 455-462

بابک رضایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ رضا محمد علی مالک؛ محسن عسکری