نویسنده = احسان غسالی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر حرارت‌دهی مایکروویو و معمولی بر میکروساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم – کاربید تیتانیوم

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 349-356

احسان غسالی؛ رحیم یزدانی راد؛ کیوان اسدیان؛ تورج عبادزاده


2. تف جوشی کامپوزیت‌های زمینه‌ فلزی آلومینیوم –زیرکن توسط امواج مایکروویو

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 357-366

هودسا مجیدیان؛ احسان غسالی؛ تورج عبادزاده؛ منصور رضوی