کلیدواژه‌ها = پخت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

دوره 3، شماره 12، بهار 1394، صفحه 861-872

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی


2. بررسی واکنش پخت پلی پورتان تک جزیی به روش‌های گرماسنجی و طیف‌سنجی FTIR

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 63-74

زهرا رنجبر؛ شادی منتظری؛ سعید رستگار؛ علی جان نثاری