نویسنده = منوچهر خراسانی
بهینه سازی ساختاری و بررسی خواص فتوفیزیکی نانو ذرات سلنید نقره

دوره 4، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 951-958

AMNC.2015.4.13.7

سجاد کیانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ منوچهر خراسانی؛ شیما موسی خانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


بررسی اثر نوع افزودنی و پرکننده بر برخی خواص پوشش های ترافیکی آب پایه نانوکامپوزیتی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 445-454

/amnc.2012.2.7.1

شهلا پازکی فرد؛ مجتبی میرعابدینی؛ منوچهر خراسانی؛ رویا هاشمی نسب


سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1392، صفحه 474-479

/amnc.2012.2.7.4

فرحناز نورمحمدیان؛ منوچهر خراسانی؛ سیده شیوا شامخی