موضوعات = بایومواد
1. مروری بر هیدروژل ها، خواص و کاربرد آنها در پزشکی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 2116-2128

نرجس کوپائی؛ مهدی طاقه دلشاد؛ احمدرضا قاسمی امینه


2. بررسی اثر سیترات بر شکل و ریزساختار ذرات هیدروکسی آپاتیت در فرآیند هیدروترمال

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 1955-1962

سحر هاشمی داریان؛ جعفر جوادپور؛ علیرضا خاوندی


3. ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 1833-1842

حمید رضا مشیدی؛ محمد ربیعی؛ نوید ربیعی


4. مطالعه محاسباتی هیدروکسی آپاتیت: تاثیر اصلاح ساختاری بر روی مشخصه‌های مکانیکی

دوره 6، شماره 24، بهار 1397، صفحه 1755-1761

خسرو مرادی؛ علی اصغر صباغ الوانی


5. تولید داربست های نانولیفی پوسته- مغزی رسانا جهت بهبود ترمیم ضایعه نخاعی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 1681-1690

فاطمه زمانی؛ محمد امانی تهران؛ آرش زمینی