کلیدواژه‌ها = نانوالیاف
بررسی عوامل شبکه ای کننده مختلف بر ساختار نمدهای نانوالیاف نشاسته – پلی وینیل الکل تولید شده به روش الکتروریسی

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2978-2990

amnc.2022.10.40.3

نگار حسینی دارابی؛ محمدرضا کلائی؛ سعیده مزینانی؛ رامین خواجوی


بهبود جذب گاز سولفید هیدروژن در غشاهای نانولیفی پلی یورتان با استفاده از نانولوله‌های کربنی اصلاح شده با نانوذرات اکسید فلزی

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2130-2138

/amnc.2019.8.30.1

بزرگمهر مداح؛ علیرضا یاوری پور؛ سعید حسنی رمدانی؛ حسن حسینی؛ مهدی حسن زاده


بررسی شکل گیری نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی چندنازله

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 799-808

/2015.3.12.1

کمیل نصوری؛ کمال دوستدار؛ احمد موسوی شوشتری