موضوعات = پوششهای پیشرفته و مهندسی سطح
بررسی رفتار خوردگی دما بالای فولاد AISI 304 پوشش داده شده با کامپوزیت Ni-Co-CeO2-ZrO2

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 3084-3094

10.22034/amnc.2023.376332.1229

فاطمه رحیمی آخوندزاده؛ هادی ابراهیمی فر


بررسی و جداسازی امولسیون روغن/آب با کارایی بالا با یک غشای نانوکامپوزیتی جدید

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 3004-3017

amnc.2022.10.40.5

احسان نیکزاد؛ مینا حسینی؛ مهراورنگ قائدی؛ محمد حسین احمدی ازغندی؛ فرزانه مراحل


ارزیابی تاثیر دانه‌های شیشه‌ای بر مشخصه‌های بصری خط‌کشی‌های ترافیکی معابر شهری

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 2748-2756

/amnc.2021.10.37.6

پویا جعفری؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


تأثیر حضور نانوسیم‌های نقره بر سختی، رفتار تریبولوژیکی و خواص خوردگی پوشش آندایزینگ آلومینیم

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2140-2150

/amnc.2019.8.30.2

مسعود سلطانی؛ شیرین اسماعیلی؛ ریحانه علیرمضانی؛ محمدعلی کریمی؛ علی شفیعی؛ سعید اخوان


بررسی ریز ساختار و رفتار مکانیکی روکش‌های Al-Cr/Al2O3 تولید شده توسط فرایند GTAW

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2048-2059

/amnc.2019.8.29.1

مهدی رفیعی؛ حسین مستعان؛ سپهر اعتمادی


بررسی چاپ پذیری کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفوتوگرافی و مرکب زدایی شده به روش آنزیمی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2082-2091

/amnc.2019.8.29.4

بهاره قنبرزاده؛ مریم عطایی فرد؛ مسعود اعتضاد؛ سعید مهدوی


بررسی مقاومت به خوردگی پوشش پلی‌آنیلین بر روی تیتانیوم گرید 2 اعمال شده به روش الکتروپلیمریزاسیون

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1899-1907

/amnc.2019.7.27.2

شیدا داودی؛ احسان صائب نوری؛ سید علی حسن زاده تبریزی


نقش پوشش کامپوزیتی NiAl-(Cr2O3, TiO2) بر مقاومت به اکسیداسیون فولاد مقاوم به حرارت HH

دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1909-1915

/amnc.2019.7.27.3

الهام ستاره؛ مهدی علیزاده؛ حسین ادریس