ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا

دوره 7، شماره 26، آذر 1397، صفحه 1851-1857

/amnc.2018.7.26.4

فریبا ظرافتی شجاع؛ هودسا مجیدیان؛ لیلا نیکزاد


مقایسه عملکرد فتوراکتور سوسپانسیونی و غشایی– کاتالیستی در حذف مواد رنگزای آلی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 2092-2107

/amnc.2019.8.29.5

عباس رجبی ابهری؛ محمدابراهیم علیا؛ علی اکبر سیف کردی؛ نیازمحمد محمودی


سنتز و بررسی نانوکامپوزیت Co3O4-ZnO-Ag به‌عنوان فوتوکاتالیست برای تجزیه رنگزای دایرکت یلو

دوره 8، شماره 30، آذر 1398، صفحه 2166-2179

/amnc.2019.8.30.4

لیلا کیانی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار


تنگستات سولفوریک اسید: کاتالیستی با کارایی بالا در واکنشهای چند جزئی بدون حلال

دوره 10، شماره 40، خرداد 1401، صفحه 2292-3002

amnc.2022.10.40.4

مهرداد چراغی؛ بهادر کرمی؛ مهناز فراحی؛ مصدق کشاورز؛ شادپور ملک پور


مقایسه تاثیر حرارت‌دهی مایکروویو و معمولی بر میکروساختار و خواص نهایی کامپوزیت‌های آلومینیوم – کاربید تیتانیوم

دوره 2، شماره 5، شهریور 1392، صفحه 349-356

amnc/2013 . 2 . 5 . 5

احسان غسالی؛ رحیم یزدانی راد؛ کیوان اسدیان؛ تورج عبادزاده


بهبود ویژگی های حرارتی،مقاومت به آتش و مکانیکی رزین اپوکسی به کمک گرافیت قابل انبساط

دوره 2، شماره 6، آذر 1392، صفحه 410-419

/amnc.2013.2.6.5

آرزو ممانی؛ مرتضی ابراهیمی؛ مریم عطایی فرد


ساخت و اعمال رنگ کنترل حرارتی سیاه پلی یورتانی بر آلیاژ آلومینیوم 6016 و ارزیابی خواص آن

دوره 3، شماره 10، آذر 1393، صفحه 687-700

AMNC.2014.3.10.5

صابر میرحسینی؛ رضا شجاع رضوی؛ مهرداد طاهران؛ مسعود برکت


ارزیابی خواص نوری-حرارتی پوشش کنترل حرارتی سیاع پلی اورتانی و بررسی اثر اکسیژن اتمی روی آن

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 763-776

/2015.3.11.5

سید صابر میرحسینی؛ رضا شجاع رضوی؛ مهرداد طاهریان؛ سید مسعود برکت


سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص بازدارندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

دوره 3، شماره 12، خرداد 1394، صفحه 849-860

/2015.3.12.5

فاطمه عسکری؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی